Nieuwsbrief van de wijknetwerken

Het Centrum voor Levensvragen Amsterdam-Diemen is vermeld in een artikel geschreven door Sander Verweij in de nieuwsbrief wijknetwerken Amsterdam Centrum.

https://mailchi.mp/230f788f1221/nieuwsbrief-juni-2022-wijknetwerken

Het woord is aan Eline Arisse en Cindy Kooijman van het centrum voor levensvragen Amsterdam Centrum en Diemen. Zij zijn onderdeel van een landelijk netwerk  en bieden per regio geestelijke verzorging aan mensen in de thuissituatie van 50 jaar en ouder.  Dit zijn zowel individuele consulten, groepsconsulten als ook scholing en trainingen over levensvragen en zingeving. In het kader van het thema eenzaamheid komen ze iets vertellen over het onderwerp mantelzorg en dementie.
In de groep werd de vraag gesteld;  ‘wat associeer je met levensvragen en zingeving?’
Veel verschillende antwoorden kwamen naar boven zoals; Wat is de zin van het leven? Wat is de zin van de dood? Waar word je blij van?/ Waar kom je je bed voor uit? ( krachtbronnen). Wat heb je nog op te lossen? Wat doe ik hier nog, wat heeft mij leven nog voor zin? Wat heeft waarde voor jou?
Deze diepgaande vragen zijn vaak gerelateerd aan belangrijke levensgebeurtenissen. Waarom overkomt mij dit? Hoe houd ik dit vol? Waar vind ik kracht? Hoe maak ik hierin een goede keuze?
Het centrum voor levensvragen verzorgt trainingen over zingevingsproblematiek; hoe signaleer je dat? En hoe ga je het gesprek aan? Toen deze training werd aangekondigd kwamen er veel reacties. Het is een heel een actueel thema. Met name door en na de Corona periode kwamen er signalen vanuit de welzijnscoaches dat mensen bijvoorbeeld vastlopen vast na een rouwproces. Ze durven de deur niet meer uit, weten niet waar ze aan kunnen sluiten, voelen zich kwetsbaar etc. De problematiek is best groot op het moment, vandaar de vraag naar een antwoord hierop ook groter.

Eline deelt de definitie van zingeving met de groep; ‘ Zien van orde, coherentie en doelgerichtheid in het bestaan. Het nastreven en bereiken van waardevolle doelen en daarmee samenhangend een gevoel van vervulling’. Het thema zingeving is ongrijpbaar ( horen ze veel van mensen terug) daarom geven ze de training om in de praktijk te laten ervaren en zien waar het om gaat als we het hebben over zingeving. Het is een onderdeel van gezondheid en het menselijk bestaan.

Dementie en mantelondersteuning.
Iemand met dementie verliest langzaam de regie over zijn leven. In een latere fase heeft dit veel betrekking op processen van zingeving. Vanuit het Centrum voor Levensvragen bieden ze ondersteuningsgroepen voor mantelzorgers aan ( inmiddels gestart in Weesp). In deze groepen is er ruimte om te praten over gevoelens van schuld, schaamte of verlies van zingeving in het leven. Hoe ga je om met de eindigheid? , afscheid nemen van de partners, etc.

Daarnaast bieden ze individuele begeleiding aan mantelzorgers. Zij gaan bijvoorbeeld in gesprek over over de vraag; ’hoe houd ik het vol?’ welk perspectief heb ik? Soms komen er vragen over levenseindewensen waar begeleiding bij is gewenst.  Uit de groep wordt dit stukje erkend, er is sprake van eindelevensvraagstukken of eenzaamheidsgevoelens.

Hoe kun je ons inschakelen? Zie powerpoint laatste sheet en kijk vooral even op de website voor onder andere contactgegevens etc.